Należy do grupy profili wyciskanych (ekstrudowanych), jest on polecany osobom przedkładającym na plan pierwszy walory zabezpieczające.

Cechuje się bardzo dobrymi własnościami wytrzymałościowymi wynikającymi z budowy tego profilu.

Roleta wykonana z profilu PE 41 spełnia wymagania - klasa odporności na włamanie 2 - wg. ENV 1627 1999. (Certyfikat Zgodności nr. 053/03). Ze względu na swój ciężar w roletach wykonanych z profilu PE 41 zalecamy stosować napędy elektryczne lub mechanizmy półautomatyczne.